99% gabojnë! E gjeni dot cili nga djemtë mban më shumë peshë nga trugnu, nëse e zbuloni jeni gjeni

0
129

99% gabojnë! E gjeni dot cili nga djemtë mban më shumë peshë nga trugnu, nëse e zbuloni jeni gjeni,

99% gabojnë! E gjeni dot cili nga djemtë mban më shumë peshë nga trugnu, nëse e zbuloni jeni gjeni.

Nëse nuk arritët ta gjenit, ne e kemi përgjigjen për ju.

Djali në mes, mban 25% më shumë të peshës së trungut.

Djali në mes, mban 25% më shumë të peshës së trungut.

Djali në mes, mban 25% më shumë të peshës së trungut.Djali në mes, mban 25% më shumë të peshës së trungut.

Djali në mes, mban 25% më shumë të peshës së trungut.

Djali në mes, mban 25% më shumë të peshës së trungut.Djali në mes, mban 25% më shumë të peshës së trungut.

Djali në mes, mban 25% më shumë të peshës së trungut.