E dhimbshme! Hyseni i nxorri bojën Alvisës, por ja detaji që të shkul zemrën që nuk e vutë re, Alvisa e shkretë paska…(pamje)

0
31

“E dashuroja marrëzisht Alvisën, jepja jetën për të, i kërkova të fejoheshim, por shihni ç’më bëri. Më t radhtoi me tjetrin në mes të natës”, kështu u shpreh Hyseni mbrëmjen e djeshme, teksa zbuloi se ai dhe Alvisa kishin qenë të lidhur gjatë gjithë kohës, por ajo e kishte tra dhtuar me Bashkimin.

Për të provuar fjalët e tij, ai tregoi dhe regjistrimet që i kishte bërë Alvisës pothuajse në çdo moment. Mirëpo, dashur pa dashur, Hyseni provoi diçka tjetër më të r ëndë. Provoi se Alvisa kishte qenë e regjistruar dhe e përnd jekur në çdo moment të lidhjes.

Këtë e deklaroi dhe vetë konkurrentja teksa bëri një rrëfim sh ok ues. Me sytë e përl otur, Alvisa tha se Hyseni e kishte shan t a z huar, kë rc ë n uar, përnd je kur -por ç’është më e t me r r s hmja-dh un u ar. Ajo deklaroi se kishte jetuar me f ri k ë dhe gjithçka e kishte bere nën trysninë e kër cë n i me ve.

Ndonëse deklarata e saj ishte vërtetë sh ok u e se, aq sa konkurrentja kishte dhe foto të l ën di meve të saj trupore, mund të themi që askush nuk e besoi.

Pothuajse të gjithë në studio u kapën pas “Alvisës së pac i pë që t ra dhtoi të dashurin”, “Alvisa mas ht r ue se që i gënjeu të gjithë”, por asnjë nuk u ndal te “Alvisa e dh u n uar që ka jetuar me f ri k ë”. Dhuna u trajtua si diçka normale.

Gjithçka që dëgjuam ishte “Pse nuk e de no n cove? Të gjithë kanë kaluar dh im bje, prandaj janë ish-a. Ai është problemi juaj. Çfarë mesazhi po jep?”, nga ana e konkurrentëve, konkretisht Ritvana dhe Mikela.

Ndërkohë opinionisti Arjan Konomi u shpreh “Në telefon nuk dukej se ishte një femër e d h un ua r. Ky është v i kt im izimi i fundit i Alvisës, arma e fundit, le ta përdorë dhe këtë”.

Alvisën askush nuk e besoi dhe veprimet e Hysenit u justifikuan në emër të dashurisë që tha se ndjente. Cila është e vërteta nuk u takon pjesëmarrësve të “Përputhen” ta gjy kojnë, ajo që ka rëndësi është të jepet një shembull se si duhet menaxhuar situata kur një vajzë tregon se është dh u nu ar. I duhet ofruar ndihmë dhe resurset për të shpëtuar nga dh u nu esi. Më pas janë institucionet përkatëse që duhet të hetojnë dhe jo personat në studio.

Nuk duhet harruar kurrë se ngjarja është transmetuar para një publiku të tërë dhe më e pakta që mund të bëhet është të merren parasysh të gjithë ato vajza dhe gra që ndoshta janë pre e dh u n ë s. Mesazhi që u jepet është që nëse provojnë të flasin, do të ndeshen me të njëjtat reagime. D h u na u trajtua si diçka normale, por d h un a nuk është diçka normale!

“Pse nuk e de non cove?” është e lehtë të thuhet, por mos të harrojmë se vetëm pak kohë më parë një 23-vjeçare u v r a nga ish-bashkëshorti, të cilin më parë e kishte de no n cuar. Sa e sa raste!

Nëse Alvisa e ka tr ad htuar Hysenin, nëse Alvisa ka shkelur rregullat e lojës, nuk është aq e rëndësishme se sa denoncimi i d h u nës në një Shqipëri të mbushur me gra të dh un u ara e të v r a r a nga duart e partnerëve dhe ish-partnerëve.

Autorja: xspahiu