ADS
HomeLajmeHabit gazetari Mustafa Nano: “Pse duhet ta dëgjojmë të gjithë Ezanin kur...

Habit gazetari Mustafa Nano: “Pse duhet ta dëgjojmë të gjithë Ezanin kur nuk jemi të gjithë musliman?!

Gazetari i njohur shqiptar Mustafa Nano ka bërë një shkrim në facebook:

Në Tiranë ka ndodhur një n gj ar je e r ën dë, me të cilën nuk merret askush. Në një Comedy Club (nuk e kam ditur që ek ziston një i tillë), dikush me prirje komike ka m arrë mikrofonin e ka bërë i ro ni me e za nin.

Ju e dini, e zani është ajo lutja që u bëhet myslimanëve pesë herë në ditë, e që unë asnjëherë nuk e kam kuptuar, dhe nuk e kuptoj gjithë ditën e ditës, pse duhet të jetë një thirrje që bëhet me altoparlantë. Unë e kuptoj pse bëhet me altoparlantë në vendet a ra bike: ara bët janë të gjithë myslimanë.

Ndërsa në këtë vendin tonë nuk ka vetëm myslimanë. Ka edhe të tjerë, të cilët nuk janë pak. Dhe për këta të fundit, të dëgjojnë e zanin nuk është ndonjë qejf i madh, nuk është fare qe jf, është në të vërtetë b ezdi, ashtu siç është bezdi çdo gjë që njeriut i futet për dh un shëm në jetën e tij. Nuk keni menduar ndonjëherë për këtë? Mendojeni pak. Është tamam kështu. Ne e kemi pranuar këtë gjë, por është një gjë që duhet ta shtrojmë për diskutim, në kuadër të një diskutimi më të madh mbi bashkëjetesën fetare në Shqipëri.

E di që mund t’ju duket një ide tra zu ese, kontroverse, por duhet bërë ky diskutim. Myslimanët janë një pjesë e shoqërisë shqiptare, dhe duhet të kenë respekt për pjesën tjetër. Ata kërkojnë vazhdimisht respekt, kërkojnë të mos fyhen, por janë ata të parët që duhet të kenë respekt për ne të tjerët. Dhe ky respekt duhet të fillojë me një tërheqje të tyren. Duhet të gjejnë mënyrën që e zanin, e gjithçka tjetër që ka të bëjë me fenë e tyre, ta mbajnë për vete. Edhe qeveria shqiptare duhet ta mendojë këtë gjë. Por përpara se të shkojë deri në këtë pikë, qeveria duhet të bëjë gjëra më të thjeshta: Duhet të ndalojë i ma mët të tra nsm etojnë për gjithë qytetin ligjëratat e tyre f eta re. Kjo është më shumë se bezdi. (Ndodh çdo të premte në Kavajë, meqë ra fjala.)

Kthehem te ajo që po thosha. Dikush pra, ka bërë i ro ni me e zanin. Dhe ky dikush është gjendur më pas nën një a gre si on të pa parë online. E kanë sh arë mbarë e mbrapsht, e kanë kë r cë nu ar, deri edhe me v de k je. Nuk kam parë asnjë gazetar të shkojë t’i vërë mikrofonin te goja këtij djalit, e të dëgjojë prej tij se çfarë mendon për atë që bëri, pse e bëri, pse duhet bërë, a do ta bënte sërish, e se çfarë mendon për zu lmën e madhe të t ale ban ëve që do donin ta l in ço nin.

Nuk kam parë një r apo rtim, ku të na thuhet se kush është ky djalë, ku është tani, është në Shqipëri apo e la për fare Shqipërinë. Kam dëgjuar që klubi është mbyllur, sidoqoftë, prej sh qetë simit se mos t ale banët tanë ndërmarrin hapa të rr e zi k shëm. Dhe pronarët janë larguar p a adresë. Prej f ri kës.

Është situatë a bs urde, e pa ku ptue shnme, e p afa lshme. Për mua, kryeministri shqiptar duhet të bëhet i g jallë e të dalë në mbrojtje të fjalës së lirë. Jetojmë në një botë, ku jemi të lirë të k riti kojmë e i roni zojmë çdo gjë, çdo person, çdo personalitet, çdo p ro f et, çdo ide, e nuk paskemi të drejtën të k riti kojmë I sl am in. Unë e di që ky nuk është vetëm p rob lemi ynë.

Është p ro b lem gjithandej nëpër botë. Komedianët, karikaturistët e gjithkush tjetër i jep të drejtë vetes të t all et me çdo autoritet në Tokë e në Q iell, por ka sk rupuj e f ri kë kur vjen puna të thotë diçka për I sla min. Duket sikur bota i është dorëzuar një ideologjie o bsk ure e re aks ionare. E pabesueshme!

Must Read