Jetë o jetë: Paga mesatare mujore në Zvicër është hiç më pak se 6 mijë e 538 franga

0
148

Punonjësi i bankës: 6,750

Arkitekt: 6,250 franga

Infermierja: 5,667 franga

Marangoz: 5,150 franga

Parukeri: 4,375 franga

Disa profesione paguhen më shumë dhe disa më pak.

Profesioni, Paga mesatare mujore bruto (CHF)

Akomodimi dhe shërbimi i ushqimit 4,413

Shërbimi administrativ dhe mbështetës 5,238

Arte, argëtim dhe rekreacion 6,655

Ndërtimi 6,200

Aktivitetet financiare dhe të sigurimit 9,402

Shëndeti i njeriut dhe puna sociale 6,178

Informacion dhe komunikim 8,705

Prodhim 6.436

Profesionale, shkencore dhe teknike 7,843