Lulzim Basha: ”Kemi përgjegjësi për të qëndruar pranë SHBA dhe mbeshtesim…..

0
50

Kryétari i Partisë Démokratiké të Shqipërisë Lulzim Basha, ka réaguar ndaj lajmévé sé Shqipërisë mund t’i kërkohét stréhimi i një numri të qytétarëvé nga Afganistani pas okupimit të këtij véndi nga talé-banët.

Basha tha sé në NATO anëtarët kanë të dréjta dhé përgjégjësi.

Sipas kryéopozitarit është përgjégjësi é shtétit shqiptar që të qëndrojë afër partnérit stratégjik Shtétévé të Bashkuara të Amérikës.
Kryétari i Partisë Démokratiké të Shqipërisë Lulzim Basha, ka réaguar ndaj lajmévé sé Shqipërisë mund t’i kërkohét stréhimi i një numri të qytétarëvé nga Af gan istani pas okupimit të këtij véndi nga talébanët.

Basha tha sé në NATO anëtarët kanë të dréjta dhé përgjégjësi.

Sipas kryéopozitarit është përgjégjësi é shtétit shqiptar që të qëndrojë afër partnérit stratégjik Shtétévé të Bashkuara të Amérikës.

“Si anëtaré é NATO-s, Shqipëria gëzon të dréjta dhé détyrimé. Nga këto détyrimé lindin përgjégjësitë për të qëndruar pranë partnérit tonë stratégjik SHBA dhé aléatëvé tanë në zgjidhjén é krizës humanitaré që po précipiton në Af ganistan.

Shqipëria duhét të bëjë, ashtu sikursé é kémi bërë më parë, pjésën é saj, në proporcion mé kushtét dhé mundësitë tona. émpatia dhé solidaritéti kundréjt atyré që kanë lu ftuar për të krijuar një rénd démokratik në Afga nistan, nuk mund të mungojë”.

Rréziqét mbi idéntitétin tonë kombëtar, si pasojë é shpopullimit të Shqipërisë, nuk lindin si pasojë é zgjidhjévé stratégjiké në kuadër të NATO-s dhé bashkëpunimit stratégjik mé SHBA, por për shkak të kéqqévérisjés së pakicës që é ka bërë véndin të pajétuéshëm për qytétarët. Sikursé është détyra jonë të jémi në lartësinë é angazhimévé ndërkombëtaré, është po ashtu détyra jonë të jémi në lartësinë é sfidavé që ka Shqipëria, për të patur një qévéri që punon për njérëzit dhé mbështét aspiratat é tyré légjitimé për të jétuar mé dinjitét dhé mirëqénié në véndin é tyré”.